Wisdom of life. Photographer and Videomaker Dana Lišková based in Prague, Czechia
Wisdom of life. Photographer and Videomaker Dana Lišková based in Prague, Czechia
Wisdom of life. Photographer and Videomaker Dana Lišková based in Prague, Czechia
Wisdom of life. Photographer and Videomaker Dana Lišková based in Prague, Czechia
Wisdom of life. Photographer and Videomaker Dana Lišková based in Prague, Czechia
Wisdom of life. Photographer and Videomaker Dana Lišková based in Prague, Czechia
Wisdom of life. Photographer and Videomaker Dana Lišková based in Prague, Czechia
Wisdom of life. Photographer and Videomaker Dana Lišková based in Prague, Czechia
Wisdom of life. Photographer and Videomaker Dana Lišková based in Prague, Czechia

Život se skládá z neustále dějící se přítomnosti. Z těch nejdrobnějších okamžiků.

Miluji četbu. Vědomou a probouzející. Miluju sdílení, vědomé a probouzející. 

…a proto tu s Vámi všemi, kdo také miluje vědomé texty, budu sdílet drobné úryvky z knih.

Ať ve Vás tato slova probudí cokoliv, je to správně. 

“Myšlení je velký falzifikátor; představuje snahu člověka porozumět vesmíru, zatímco láska je Boží snaha porozumět člověku”

-Osho

“Žijeme na planetě, kde žije ptakopys, kde existují černý gay labutě, kde lítají divný netopýři, který echolokujou a delfíni, kteří se plácají ploutví po hlavě. Žijeme na planetě divných mimozemšťanů a my jsme jedni z nich.” 

-Kryštof a Vojta Brain We Are

“Vše se vrací ke svému původnímu zdroji, musí se k němu vrátit. Život znamená, že na svůj původní zdroj zapomeneme, smrt představuje opětovné rozpomínání, návrat domů.”

-Osho

“I don’t like that man. I must get know him better.”

-Abraham Lincoln

“Pokud přestaneme umírat, nebudeme moci žít. Bez výdechu se také nelze nadechnout. Výdech a nádech je propojený, stejně tak, jako život a smrt.” 

-Osho

“Je lépe mlčet a být považován za blázna, než promluvit a odstranit tak všechny pochyby.”

-Abraham Lincoln

“Láska se dá přirovnat k temnotě, protože je hluboká.”

-Osho

“Svoboda bez poslušnosti je zmatek a poslušnost bez svobody je otroctví.”

-Abraham Lincoln

“Pokud mi něco dobře funguje, tak není nutné vědět proč mi to dobře funguje.”

-Osho

“Žijte ve světě, ale nedovolte světu, aby žil ve vás. Pak budete sami, třeba i uprostřed davu…I uprostřed davu uvidíte druhý břeh. Milujte, avšak nepřipusťte, aby vaše láska přerostla v chtíč. Milujte, avšak nepřipusťte, aby se vaše láska stala závislostí, otroctvím. A pak….Pak milujete naplno. Pak neexistuje strach. 

-Osho

“Láska představuje riziko. Milovat znamená pohybovat se v nebezpečných vodách — láska není bezpečná, protože se nedá ovládat. Nemáte situaci ve svých rukou. Chová se nevyzpytatelně: nikdy nevíte, kam vás zavede. Tápete v temnotě, ale jen tam rostou kořeny. Pokud by se kořeny bály temnoty a neprorůstaly do země, strom by uhynul. Musí si prorazit cestu k nejhlubším vrstvám země, kde najdou životodárnou vláhu.”

-Osho

“Ego rozděluje, láska spojuje. Ego rozděluje a dělá z vás ostrov — osamocený. Milujte… a opět se stanete kontinentem. Láska představuje most mezi vámi a tím, co existuje.”

-Osho

“Jsem pauza mezi dvěma notami, 

mezi nimiž jen vzácně nastává shoda, 

neboť smrt má většinou navrch. 

Avšak obě se rozechvěle smíří 

v temném intervalu a píseň zůstává bez poskvrny.” 

-Kábír

----

Oním temným intervalem je láska — v ní se snoubí život a smrt, mají spolu milostný vztah a dojdou společně k vyvrcholení. V tom spočívá úžasná síla přitažlivosti lásky: představuje totiž život…ale také strach, protože je v ní obsažena i smrt. Pokud se milujete s mužem či ženou, nikdy se tomu plně neoddáte. Odhodláte se k tomu, protože jde o záležitost života, pak ale zaváháte a nepouštíte se dál, protože je ve hře i smrt. Je to pauza mezi dvěma notami, temná pauza — temný interval.

Láska se dá přirovnat k temnotě, protože je hluboká. Temnota má vždy určitou hloubku, světlo je plytké. Den je plytký, noc je hluboká a nekonečná. Láska se podobá temnému, hlubokému odpočinku. Láska je temná, smrt je temná — mezi láskou a smrtí existuje spřízněnost. 

Žijete v lásce a také v ní umíráte. Neboli — umíráte, proto žijete. 

Onen interval představuje nejvyšší vrcholnou fázi, největší zkušnost.

-Osho

“Nejvyšším stavem lásky není vztah, nýbrž stav vaší bytosti. Láska je milující, tak jako jsou stromy zelené. Nezelenají se pro nějakou konkrétní osobu, nezezelenají, když k nim přijdete. Květina voní bez ohledu na to, zda se k ní někdo přiblíží, zda ji za její vůni někdo ocení, či nikoli. Jedná se totiž o stav mysli, nikoli o vztah.”

-Osho