Moudrosti moudrých duší. Dana Lišková — fotografka, kameramanka, editorka a malířka v Praze
Moudrosti moudrých duší. Dana Lišková — fotografka, kameramanka, editorka a malířka v Praze
Moudrosti moudrých duší. Dana Lišková — fotografka, kameramanka, editorka a malířka v Praze
Moudrosti moudrých duší. Dana Lišková — fotografka, kameramanka, editorka a malířka v Praze
Moudrosti moudrých duší. Dana Lišková — fotografka, kameramanka, editorka a malířka v Praze
Moudrosti moudrých duší. Dana Lišková — fotografka, kameramanka, editorka a malířka v Praze
Moudrosti moudrých duší. Dana Lišková — fotografka, kameramanka, editorka a malířka v Praze
Moudrosti moudrých duší. Dana Lišková — fotografka, kameramanka, editorka a malířka v Praze
Moudrosti moudrých duší. Dana Lišková — fotografka, kameramanka, editorka a malířka v Praze

Moudrosti života.

Moudrost vzniká skrze zkušenost, prožitek a žitý život.

Život se skládá z neustále dějící se přítomnosti. Z těch nejdrobnějších okamžiků.

Miluji četbu. Vědomou a probouzející. Miluju sdílení, vědomé a probouzející. 

…a proto tu s Vámi všemi, kdo také miluje vědomé texty, budu sdílet drobné úryvky z knih.

Ať ve Vás tato slova probudí cokoliv, je to správně. 

“Myšlení je velký falzifikátor; představuje snahu člověka porozumět vesmíru, zatímco láska je Boží snaha porozumět člověku”

-Osho

“Žijeme na planetě, kde žije ptakopys, kde existují černý gay labutě, kde lítají divný netopýři, který echolokujou a delfíni, kteří se plácají ploutví po hlavě. Žijeme na planetě divných mimozemšťanů a my jsme jedni z nich.” 

-Kryštof a Vojta Brain We Are

“Vše se vrací ke svému původnímu zdroji, musí se k němu vrátit. Život znamená, že na svůj původní zdroj zapomeneme, smrt představuje opětovné rozpomínání, návrat domů.”

-Osho

“I don’t like that man. I must get know him better.”

-Abraham Lincoln

“Pokud přestaneme umírat, nebudeme moci žít. Bez výdechu se také nelze nadechnout. Výdech a nádech je propojený, stejně tak, jako život a smrt.” 

-Osho

“Je lépe mlčet a být považován za blázna, než promluvit a odstranit tak všechny pochyby.”

-Abraham Lincoln

“Láska se dá přirovnat k temnotě, protože je hluboká.”

-Osho

“Svoboda bez poslušnosti je zmatek a poslušnost bez svobody je otroctví.”

-Abraham Lincoln

“Pokud mi něco dobře funguje, tak není nutné vědět proč mi to dobře funguje.”

-Osho

“Žijte ve světě, ale nedovolte světu, aby žil ve vás. Pak budete sami, třeba i uprostřed davu…I uprostřed davu uvidíte druhý břeh. Milujte, avšak nepřipusťte, aby vaše láska přerostla v chtíč. Milujte, avšak nepřipusťte, aby se vaše láska stala závislostí, otroctvím. A pak….Pak milujete naplno. Pak neexistuje strach. 

-Osho

“Láska představuje riziko. Milovat znamená pohybovat se v nebezpečných vodách — láska není bezpečná, protože se nedá ovládat. Nemáte situaci ve svých rukou. Chová se nevyzpytatelně: nikdy nevíte, kam vás zavede. Tápete v temnotě, ale jen tam rostou kořeny. Pokud by se kořeny bály temnoty a neprorůstaly do země, strom by uhynul. Musí si prorazit cestu k nejhlubším vrstvám země, kde najdou životodárnou vláhu.”

-Osho

“Ego rozděluje, láska spojuje. Ego rozděluje a dělá z vás ostrov — osamocený. Milujte… a opět se stanete kontinentem. Láska představuje most mezi vámi a tím, co existuje.”

-Osho

“Jsem pauza mezi dvěma notami, 

mezi nimiž jen vzácně nastává shoda, 

neboť smrt má většinou navrch. 

Avšak obě se rozechvěle smíří 

v temném intervalu a píseň zůstává bez poskvrny.” 

-Kábír

----

Oním temným intervalem je láska — v ní se snoubí život a smrt, mají spolu milostný vztah a dojdou společně k vyvrcholení. V tom spočívá úžasná síla přitažlivosti lásky: představuje totiž život…ale také strach, protože je v ní obsažena i smrt. Pokud se milujete s mužem či ženou, nikdy se tomu plně neoddáte. Odhodláte se k tomu, protože jde o záležitost života, pak ale zaváháte a nepouštíte se dál, protože je ve hře i smrt. Je to pauza mezi dvěma notami, temná pauza — temný interval.

Láska se dá přirovnat k temnotě, protože je hluboká. Temnota má vždy určitou hloubku, světlo je plytké. Den je plytký, noc je hluboká a nekonečná. Láska se podobá temnému, hlubokému odpočinku. Láska je temná, smrt je temná — mezi láskou a smrtí existuje spřízněnost. 

Žijete v lásce a také v ní umíráte. Neboli — umíráte, proto žijete. 

Onen interval představuje nejvyšší vrcholnou fázi, největší zkušnost.

-Osho

“Happines is when what you think, what you say and what you do, are in harmony.”

-Mahatma Gandhi

“Nejvyšším stavem lásky není vztah, nýbrž stav vaší bytosti. Láska je milující, tak jako jsou stromy zelené. Nezelenají se pro nějakou konkrétní osobu, nezezelenají, když k nim přijdete. Květina voní bez ohledu na to, zda se k ní někdo přiblíží, zda ji za její vůni někdo ocení, či nikoli. Jedná se totiž o stav mysli, nikoli o vztah.”

-Osho

“Náš život neovlivňují okolnosti, ale naše reakce na okolnosti”

-Petr Kryštofovič

“Největší dobrodružství, které můžeš zažít, je žít život svých snů”

-Oprah Winfrey